Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Terug naar overzicht

Morgendienst

Datum & tijd:Zondag 27 januari, 10:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. Lucius de Graaff (Heerde)
Collecte:Diaconie

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Liturgie

Oefenen: Opw 811 Was mij witter dan sneeuw
Stiltemoment
Votum en zegen
Ps. 100: 1 en 3 Juich, alle volken, prijs de Heer! (vs 3 tegenstem)
Schuldbelijdenis en genadeverkondiging
Opw 811 Was mij witter dan sneeuw
Kindmoment.
Kinderlied: GK 239 ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
kinderen naar bijbelklas
Lezen Marcus 10:17-31
Opw 544 Meer dan ooit
Preektekst: Marcus 10:28-31
Preek
LB 221: 1 en 2 Zo vriendelijk en veilig als het licht
Tien Geboden plus samenvatting
Opw 670 1, 2 Op Hem rust mijn geloof
Voorbede
Collecte
GK 177 1,4 Heer u bent mijn leven
Zegen
Na de dienst: Roohol Ghodos (Spirit of God)
Delen via e-mail

27 jan, 17:00, Voorhof

LeerdienstLees verder >

27 jan, 17:00, Andreaskerk

ZangdienstLees verder >

27 jan, 18:30, Tabernakelkerk

JeugddienstLees verder >