Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Terug naar overzicht

Morgendienst

Datum & tijd:Zondag 3 februari, 10:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. Jan Meijer (Hardinxveld-Giessendam)
Collecte:Projectcollecte De Grote Vragen

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

Thema: Gods huis, een herberg onderweg

Liturgie

Medelingen m.b.t. overlijden Jan Mulder
Opw 136: 1,2 - Abba Vader
Mededelingen
Stiltemoment
Belijdenis van afhankelijkheid en Vredegroet van God (Sela)
Ps 68: 2,3,13 – ’t Rechtvaardig volk, in God verheugd
Gebed
Opwk 247 – Ik wil doen wat U zegt
L Matteüs 7
Opw 785 – Ik bouw op Jezus, anders niet
T Matteüs 7:24-27
Verkondiging
GK 163 – Dit huis, een herberg onderweg
De wet van Gods liefde
Ps 111: 1,6 – Looft, halleluja, looft de HEER
Presentatie rondom vluchtelingenopvang
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven
Opw 705 – Toon mijn liefde
Zegen van God

Na de dienst:
Cornerstone
OPW 684 “Adembenemend”
Delen via e-mail

03 feb, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >

10 feb, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >

10 feb, 17:00, Voorhof

MiddagdienstLees verder >