Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Terug naar overzicht

Morgendienst

Datum & tijd:Zondag 17 februari, 10:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. Henk van de Kamp (Zutphen)
Collecte:Lichtenvoorde, Diaconie en CNAP
Bijzonderheid:Avondmaal

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Liturgie

Vooraf: Ruimte
Welkom en mededelingen
Stil gebed
Openingsbelijdenis en zegengroet Sela, gesproken groet
Opw 767 Familie
Gods gebod
Gebed om vergeving en vernieuwing
Kinderlied Z OvK 191 Samen is veel leuker
Vertrek kinderen naar bijbelklassen
L Psalm 107:1-32
Z Opw.54 Looft de Here, alle gij volken (2x doorzingen)
Preek over Psalm 107:1-32
Thema: Kom meezingen in het koor van psalm 107!
Z PS 107:1.10 GK Loof, loof de Heer gestadig
Dankzegging en voorbede
Viering van het avondmaal:
Onderwijs (formulier 5)
Geloofsbelijdenis Z Gezang GK 185 Heer, wij loven en aanbidden U
Viering. Tijdens de gaande viering zingen we:
Z Opw.727 =PvN 16 Mijn God, ik kom naar U
Z Gezang GK 212 U, lam van God, wij loven U
Z Ruimte
Inzameling gaven
Z PS 118:1 GK Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen W en vers 10 A
Wisselzang vers 1 r.1 V; r2 A; r3 V; r4 A; r5 V; r6 M; r7 V; r8 A
Delen via e-mail

17 feb, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >

24 feb, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >

24 feb, 17:00, Koningshof

LeerdienstLees verder >