Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Terug naar overzicht

Morgendienst

Datum & tijd:Zondag 24 maart, 10:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. Henk van de Kamp (Zutphen)
Collecte:Dak- en Thuislozenzorg Apeldoorn

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

Openbaring 4: Kijk met Johannes mee de hemel in!

Liturgie

Welkom en mededelingen
Mededeling van overlijden br. Johannes Bosch
GK 56:4 Ik heb, o God, geloften U gewijd
Stil gebed
Openingsbelijdenis en zegengroet (Sela) met gesproken zegen
PVN 84a Wat hou ik van uw huis
Opw 221: 1, 3 Prijs de Heer met blijde galmen
Schuldbelijdenis en genadeverkondiging
Opw 369 Door uw genade, Vader
Gebed voor de opening van het Woord
Kindmoment
Kinderlied Diep, diep, diep als de zee
Vertrek kinderen naar bijbelklas(sen)
Lezen Openbaring 4
Opw 462 Aan uw voeten, Heer
Preek over Openbaring 4 Kijk met Johannes mee de hemel in!
GK 99:1.2.4.8 God is koning, Hij sticht zijn heerschappij
De Tien Woorden
Opw 615 Dank U voor het kruis, Heer
Dankzegging en voorbede
Inzameling gaven
GK 185 Heer, wij loven en aanbidden U
Zegen
Delen via e-mail

24 mrt, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >

25 mrt, 11:30, Koningshof

Dienst van Woord en gebedLees verder >

31 mrt, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >