Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Terug naar overzicht

Morgendienst

Datum & tijd:Zondag 7 april, 10:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. Lucius de Graaff (Heerde)
Collecte:Zending

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

Jezus nadert als de beloofde Vredevorst Jeruzalem.
Jeruzalem legt voor Hem de loper niet uit. Jezus wordt niet geaccepteerd als Vredevorst.

Liturgie

Votum en zegen
GK06 133: 1 en 5 “De dag gaat open voor het Woord des Heren”
Schuldbelijdenis en genadeverkondiging
GK06 155: 1, 3 en 5 “God, enkel licht”
Kindmoment
kinderen naar bijbelclub
Zacharia 9, 1- 10
Psalm project Ps. 72: 1 en 2
Matteüs 21, 1 – 11
Ps. 24: 4 en 5
Preek over Matteüs 21, 1 – 11
Opwekking 430 “Heer, ik prijs Uw grote naam”
Tien Geboden
Ps. 19: 1 en 3
Voorbede
Collecte
Opwekking 517 “Gezegend zijn zij”
Zegen
Delen via e-mail

07 apr, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >

14 apr, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >

14 apr, 17:00, Voorhof

MiddagdienstLees verder >