Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Terug naar overzicht

Morgendienst

Datum & tijd:Zondag 19 mei, 10:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. Ulbe van der Meer (Ede Zuid)
Collecte:De Hoop

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

Gods Gedachten lezen…

Liturgie

Voor de dienst: Opw. 684 Adembenemend
Welkom en info door oudste van dienst
Stil gebed
Votum:
- Z GK42a - Als een hert
- gesproken groet (muziek eronder)
- als “amen” de laatste 4 regels herhalen
Z LB 162: 3.6.1 In het begin lag de aarde verloren
Kyrie gebed (Gesproken gebed afgewisseld met beurtzang predikant en gemeente)
- Heer ontferm U
- Christus ontferm U
- Heer, ontferm U
Kindmoment door predikant
Z Kinderlied Heer u kent mij als geen ander
vertrek kinderen naar Bijbelklassen

Woord:
- gebed
- L 1 Kor 2:9-12 en Joh 20:19-23 (staande)
- Z Ps 86:5.4 Gij zijt groot en zeer verheven
- T Jesaja 55: 6-13
- Verkondiging
- Z Opw 684 Adembenemend

Samen:
- bidden
- L Apostolische geloofsbelijdenis
- collecte
- dubbelgebod
Z Gods zegen voor jou

Zegen en gezongen amen’

Na de dienst: 501 Laat uw vrede heersen
Delen via e-mail

19 mei, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >

26 mei, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >

26 mei, 17:00, Voorhof

ZangdienstLees verder >