Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Terug naar overzicht

Morgendienst

Datum & tijd:Zondag 16 juni, 10:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. Jaap Ophoff (Zwolle)
Collecte:Lichtenvoorde, Diaconie en CNAP
Bijzonderheid:Avondmaal, Bevestiging ambtsdragers

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Liturgie

Welkom en mededelingen
Gezongen votum, groet en amen
Opwekking 687 (Heer, wijs mij uw weg)
Samenvatting van de wet door Jezus
Psalm 25: 2,5,7 (Heer, wij mij toch zelf de wegen) 
Gebed
Kinderopwekking 96 (Het is fijn om je vriend te zijn)
Kinderen naar hun bijbelklas
Bijbellezing:       Marcus 2,13-17   1 Kor. 11,23-26
Preek: de maaltijd van Jezus
Sela: Breng ons samen
Bevestiging oudsten en diakenen
                Onderwijs
                Vragen
                Gebed en zegen
Opwekking 755 (Bewerk ons hart, o God; met als refrein: laat ons Christus zien)
Lopende viering van de maaltijd van Jezus
Psalm 34: 1,2,3,7,8 (Ik zing voor God de Heer) tijdens de viering 
Psalm 136: 1,3,10,18,21 (Loof de Heer, want Hij is goed) 
Dankgebed
Collecte
Lied: In de hemel is de Heer en zijn glans is als kristal
Zegen
Na de dienst: Opw. 810 Smaak van redding
Delen via e-mail

16 jun, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >

23 jun, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >

23 jun, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >