Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Terug naar overzicht

Morgendienst

Datum & tijd:Zondag 28 juli, 10:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:br. C. (Menno) Klapwijk (Apeldoorn)
Collecte:Diaconie

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

Op 13 januari jl. heeft Ds. Jos Douma een preek gehouden over Mattheus 6:6: Als je bidt, ga dan je buis in, je binnenkamer, sluit de  deur, en God, die in het verborgene ziet, zal je belonen. Deze morgen wordt een een preek gelezen, ook van Ds. Jos Douma, over Psalm 16. Een preek, die prachtig aansluit bij die over Mattheus 6:6.

Psalm 16 wordt in de versie Psalmen voor Nu erg vaak in onze gemeente gezongen. Tekst en melodie zijn mooi en geliefd. Nu een préék over deze Psalm.

Liturgie

Votum vlgs Sela: regel 1: allen, regel 2 voorganger, regel 3 allen.
Opw 717
Gez 156:3 “Zie mij voor U staan”
Lezing  van Gods wet
Gez 156:1,2,4 “Heer, ik kom tot U”
Gebed
kinderlied: "kleuren kleuren"
Schriftlezing: Psalm 16
Ps 119: 11,42 en 66
Preek over Psalm 16 “Daarom juicht mijn ziel”
(tijdens de preek beluisteren: Psalmen voor Nu, Psalm 16 Ik val niet uit uw hand)
PvN 16 (samenzang)
Voorbeden
Collecte
Psalm 27:7 (psalm projects) en (klassiek) Psam 27:7
LB 415: 1 en 2 "Zegen ons algoede"
Zegen
LB 415: 3 "Zegen ons algoede"
Delen via e-mail

28 jul, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >

04 aug, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >

04 aug, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >