Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Terug naar overzicht

Brandende liefde

Datum & tijd:Zondag 15 september, 10:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:cs. Bram Beute (Kampen-Zuid)
Collecte:Diaconie en CNAP, Dit Koningskind
Bijzonderheid:Avondmaal

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Liturgie

Votum/Groet
NPB 122:1,3
Gebed
Lezing Zacharia 1:7-2:4
Kindmoment
Kinderlied:  Het woord van onze God houdt eeuwig stand (Timoteüs 154)
Verkondiging
Ps 90:4-8
Christelijke leefregel uit Deuteronomium 5
PvN 16
Mededelingen, dankzegging en voorbede
Collecte tijdens de collecte zingen we Opw 705 Toon mijn liefde
Viering Avondmaal
- Gebed
- Geloofsbelijdenis (gezamenlijk uitspreken)
- Uitwisselen van de vredegroet
- Tijdens de viering zingen we Opw 737 U nodigt mij aan tafel en Sela: Ik ben (Christus alleen)
NPB 103:1,2,4 
Zegen
Delen via e-mail

15 sep, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >

22 sep, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >

22 sep, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >