Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Terug naar overzicht

Morgendienst

Datum & tijd:Zondag 22 september, 10:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. Jan Meijer (Hardinxveld-Giessendam)
Collecte:Evangelisatie

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

 

 

Liturgie

Belijdenis van afhankelijkheid
Vredegroet van God
Z Opw. 392:1,2  'Mijn Jezus, ik hou van U, ik noem U mijn Vriend'
Gebed
Kindmoment
Z Als je bidt, zal Hij je geven
Kinderen naar bijbelklas Spoorzoekers 
Bijbellezing: Lucas 11:1-13
Z  Opw. 756 'Schuilplaats'
Verkondiging
Z LB 370:1,2,3  'Vader, die woont in hemels licht'
De weg die God ons wijst
Z Opw. 815 'Vul dit huis met uw glorie' + Opw. 136:1,2 ' Abba, Vader'
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven
Z GK06 115:1,2  'Nooit kan ’t geloof teveel verwachten'
Zegen van God
Delen via e-mail

22 sep, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >

29 sep, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >

29 sep, 16:30, Samuëlkerk

ZangdienstLees verder >