Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Terug naar overzicht

Morgendienst

Datum & tijd:Zondag 17 november, 10:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. Lucius de Graaff (Heerde)
Collecte:ICF

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Liturgie

Stiltemoment
Gezongen votum en zegen
Ps. 122: 1 en 2
Schuldbelijdenis en genadeverkondiging
Opwekking 125 “Heer, ik kom tot U”
kindmoment + kinderopwekking 211 ‘onder boven voor en achter’
1e Schriftlezing: Micha 7, 1 – 7 door Schriftlezer(-es)
Liedboek 247: 1 en 3(Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt)
2e Schriftlezing: Lucas 12, 35 – 48 door Schriftlezer (-es)
Liedboek 912: 1 en 5 (Neem mijn leven, laat het, Heer)
Preektekst: Lucas 12, 49 – 53
Na de preek:
Oude Liedboek 462: 1 en 4 (Ontwaak, gij die slaapt)
Geloofsbelijdenis
Ps. 105: 1 en 2
Voorbede
Collecte
(verslag kinderen)
Opwekking 831 ‘Hemelhoog’.
Zegen
Delen via e-mail

17 nov, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >

24 nov, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >

24 nov, 17:00, Voorhof

ZangdienstLees verder >