Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Terug naar overzicht

Morgendienst

Datum & tijd:Zondag 29 december, 10:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. Ulbe van der Meer (Ede Zuid)
Collecte:Theologische Universiteit

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Liturgie

Votum van Sela 
Z Opw. 767 'Familie'
Gebed
Z Kinderlied: Kopw. 195 
Kinderen naar bijbelklas Salomo
L Amos 4:13; 5: 8,9; 9:6; Kol.1: 12-20
Z Ps. 24: 1 (allen),4(r.1-3 zrs, r 4 brs, r 5.6 zrs) 5 (r 1-3 brs. r 4 zrs, 5.6 allen)
L Marcus 6: 46-51a
Preek
Z Opw. 331
Geloofsbelijdenis
Z Ps. 33 5, 3a/6b
Gebed
Collecte
Wet
Z Opw. 488
Delen via e-mail

29 dec, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >

31 dec, 19:30, Koningshof

Avonddienst OudjaarsdagLees verder >

05 jan, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >