Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum
Terug naar overzicht

Leerdienst

Datum & tijd:Zondag 24 februari, 17:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:oud. Harry van der Wal (Apeldoorn)
Collecte:TU

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

Thema: Jezus is de verwachte Messias!
1.       Kijk maar hoe Hij zich laat dopen
2.       Kijk maar hoe de Vader op zijn doop reageert
3.       Kijk maar hoe Hij zich 40 dagen voorbereidt

Liturgie

Votum en groet
GK06 145: 1,2,3,4 (Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw naam)
Gebed
Lezen: Marcus 1: 1 - 15
PS 2: 1,2,3
Tekst: Marcus 1: 9 – 13
Preek
PS 2 : 4
Geloofsbelijdenis
PS 18: 1
Dankgebed
Collecte
GK06 162: 1 en 4 (k Heb geloofd en daarom zing ik)
Zegen en amen
Delen via e-mail

24 feb, 18:30, Samuëlkerk

JeugddienstLees verder >

24 feb, 18:30, Tabernakelkerk

LofprijzingsdienstLees verder >

03 mrt, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >