Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Terug naar overzicht

Middagdienst

Datum & tijd:Zondag 17 maart, 17:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:Student Pim Poortinga (Kampen)
Collecte:Diaconie

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

Wij zijn nieuwe mensen, die steeds meer op Jezus gaan lijken, wat straks voor iedereen zichtbaar wordt

Liturgie

Votum en groet
Zingen
LB 103e Prijs de Heer, mijn ziel (NL-vertaling zonder voorzang)
Gebed
LB 894 Wanneer ik zoek naar woorden
Lezen Kolossenzen 2:6-3:4
Zingen GK 214:1-4 Ik heb de vaste grond gevonden
Preek
Geloofsbelijdenis
GK06 153 Zoals een arm, vertroostend om mij heen (op de wijs van GK06 174)
Gebed
Collecte
Zingen
GK 228 Jezus leeft in eeuwigheid
Zegen
Delen via e-mail

24 mrt, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >

24 mrt, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >

25 mrt, 11:30, Koningshof

Dienst van Woord en gebedLees verder >