Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum
Terug naar overzicht

Middagdienst

Datum & tijd:Zondag 7 juli, 17:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:Ganpat Berrevoets (preekbevoegd) (Houten)
Collecte:Theologische Universiteit

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Liturgie

Mededelingen ouderling van dienst
Votum van Sela
Zingen: Psalm 99: 1 (LB)     God is Koning, Hij sticht Zijn heerschappij
Gebed om de Heilige Geest
Zingen: Psalm 99: 5 (LB) 
Schriftlezing Exodus 24:1-18 en 31:18
Zingen: Psalm 99: 6 (LB)
Verkondiging            Eindelijk God zien ~toen – nu – straks 
Zingen: Sela                           Ik zal er zijn
Danken en bidden 
Geloofsbelijdenis van Nicea
Collecte
Slotlied: Opwekking 71        Jezus leeft in eeuwigheid
Zegen
 
Delen via e-mail

10 jul, 13:30, Koningshof

Dienst van woord en gebedLees verder >

14 jul, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >

14 jul, 17:00, Voorhof

MiddagdienstLees verder >