Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Terug naar overzicht

Middagdienst

Datum & tijd:Zondag 4 augustus, 17:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. Machiel Oppenhuizen (Em. pred. CGK) (Zwolle)
Collecte:ICF

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

God waakt – en dan?

Liturgie

Welkom en mededelingen
moment van stilte
Gezongen votum, groet namens God, gezongen ‘amen’
GK17 91 vs. 1 en 2 “Hij die op Gods bescherming wacht”
Gebed om de leiding van Gods Geest
Deut 32 vers 1 – 18
LB 868 vers 2 en 5 “Lof zij de Heer, Hij omringt met Zijn liefde uw leven”
Preek, thema: ‘God waakt – en dan?’
LB 891 vers 1 en 2 “Heer ik kom bij U”
Apostolische geloofsbelijdenis, uitgesproken ‘amen’
Dankgebed
Collecte
Psalm 68 vs 7 is “God zij geprezen met ontzag”
Zegen, gezongen ‘amen’.
Delen via e-mail

11 aug, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >

11 aug, 17:00, Barnabaskerk

MiddagdienstLees verder >

18 aug, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >