Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Terug naar overzicht

Leerdienst

Datum & tijd:Zondag 27 oktober, 17:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:Br. Filip Bakker (Apeldoorn)
Collecte:Zending

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Liturgie

Votum en groet
Z DNP 118: 1,6,7
Gebed
Z GK06 164 ´Heer, U bent mijn leven´
L Jesaja 53: 1-5; Marcus 8: 27-9:1
Z Opw. 268 ´Hij kwam bij ons heel gewoon´
T Marcus 8: 34
Preek
Z Ps. 23
Dankgebed en voorbede
Geloofsbelijdenis: GK06 179a
Collecte
Z GK 213: 1,2,3 ´Eigenroem is uitgesloten´
Zegen
Delen via e-mail

27 okt, 18:30, Samuëlkerk

JeugddienstLees verder >

27 okt, 18:30, Tabernakelkerk

LofprijzingsdienstLees verder >

03 nov, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >