Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum
Terug naar overzicht

Avonddienst Biddag

Datum & tijd:Woensdag 13 maart, 19:30 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:student Eduard de Braak (Ede)
Collecte:projectcollecte Naaiatelier in Egypte

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

Woensdag 13 maart is het biddag voor voedsel en werk. Deze doordeweekse dienst heeft het karakter van een gebedsuur. Welkom!

Liturgie

1. Stil gebed
2. Votum en groet (Sela)
3. Z GK 243: 1, 2, 4 - Heer, ik kom tot U
4. Gebed om de Geest
5. L Spreuken 30: 7-9
6. Z Psalm 146: 1, 3 DNP - Halleluja! Heel mijn leven
7. Verkondiging
8. Z Opw 520 - Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart
9. Dankgebed - afgewisseld met zingen van LB 370: 1, 2, 3
a. Gedeelte 1 gebed (aansluitend zingen vers 1).
b. Gedeelte 2 gebed (aansluitend zingen vers 2).
c. Gedeelte 3 gebed (aansluitend zingen vers 3).
d. Gedeelte 4 gebed.
10. Collecte
11. Z LB 415: 1, 2 Zegen ons, Algoede.
12. Zegen
13. Amen: LB 415: 3 - Amen, amen, amen
Delen via e-mail

17 mrt, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >

17 mrt, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >

24 mrt, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >