Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum
Terug naar overzicht

Hemelvaartsdag

Datum & tijd:Donderdag 30 mei, 10:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:Ganpat Berrevoets (preekbevoegd) (Houten)
Collecte:Evangelisatie

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Liturgie

Welkom en mededelingen ouderling
Stil moment
LB Psalm 47: 1, 2 en 3 (Volken wees verheugd, jubel, toon uw vreugd)
Schriftlezing I Markus 16:19-20
Opwekking 263  (Er is een Verlosser)
Votum en Groet
Opwekking 689   (Spreek, o HEER, door Uw Heilig Woord)
Gebed om de Heilige Geest
Kinderlied: Ik moet weggaan (Elly en Rikkert)
Korte inleiding op Lukas en Handelingen
Schriftlezing II Lukas 24:46-53
LB Psalm 100:1, 2, 3 en 4   (Juich Gode toe, bazuin en zing) (2 en 4 tegenstem)
Schriftlezing III Handelingen 1:1-16
Verkondiging
Psalm 89: 1 en 2   (uit De Nieuwe Psalmberijming)               
Gebed (denken aan wie afscheid moesten nemen) eindigend op het Onze Vader uit
Opwekking 436  (Onze Vader, in de hemel)
Collecte
De Geloofsbelijdenis
Opw 181 (Majesteit, groot is uw majesteit)
Zegen
Er is niets mooiers dan Zijn liefdevolle ogen en Zijn uitgestrekte handen. Loop die niet mis op de dag van Zijn komst.
De genade van de HERE Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij met jullie allen, Amen.
Delen via e-mail

02 jun, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >

02 jun, 15:30, Tabernakelkerk

MiddagdienstLees verder >

09 jun, 10:00, Koningshof

Morgendienst PinksterenLees verder >