Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum
Terug naar overzicht

Morgendienst

Datum & tijd:Zondag 16 juni, 10:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:Ds. J. Ophoff (Zwolle)
Collecte:Lichtenvoorde, Diaconie en CNAP
Bijzonderheid:Avondmaal, Bevestiging ambtsdragers

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Liturgie

Welkom en mededelingen

Gezongen votum, groet en amen

Opwekking 687 (Heer, wijs mij uw weg)

Samenvatting van de wet door Jezus

Psalm 25: 2,5,7 (Heer, wij mij toch zelf de wegen) 

Gebed

Kinderopwekking 96 (Het is fijn om je vriend te zijn)

Kinderen naar hun bijbelklas

Bijbellezing:       Marcus 2,13-17   1 Kor. 11,23-26

Preek: de maaltijd van Jezus

Sela: Breng ons samen

Bevestiging oudsten en diakenen

                Onderwijs

                Vragen

                Gebed en zegen

Opwekking 755 (Bewerk ons hart, o God; met als refrein: laat ons Christus zien)

Lopende viering van de maaltijd van Jezus

Psalm 34: 1,2,3,7,8 (Ik zing voor God de Heer) tijdens de viering 

Psalm 136: 1,3,10,18,21 (Loof de Heer, want Hij is goed) 

Dankgebed

Collecte

Lied: In de hemel is de Heer en zijn glans is als kristal

Zegen

Na de dienst: Opw. 810 Smaak van redding

Delen via e-mail

16 jun, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >

23 jun, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >

23 jun, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >