Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Terug naar overzicht

Morgendienst

Datum & tijd:Zondag 21 juli, 10:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. J.J. Poutsma (Didam)
Collecte:Voedselbank

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

De reactie op Jezus, de Opstanding en het Leven: wat een uitzicht!

we zien de reactie van

1. Martha, die de opstanding belijdt (de belijder)

 2. Maria, die de opstanding doet (de doener).

Liturgie

Aanvangslied: Opwekking 407 Hoe groot zijt gij
Votum en groet
Intochtslied: Ps 92:1,2,5,6 De Nieuwe Psalmberijming (wisselzang 1a,2v, 5m,6a)
Opwekking 580 Ik ben zo dankbaar
Gebed
Kindmoment
Kinderlied: Opwekking Kids 152
Lezing: Lukas 10:38-42  Johannes 11:1-7, 17-44
GK  161 Lazarus van Bethanie
Preek 
Tijdens de preek: geloofsbelijdenis LB 344: 1, 2, 3. Wij geloven één voor één
LB 637 O vlam van Pasen
Dankgebed
Collecte
LB 939 / Opw 807  Op U alleen, mijn licht en kracht
Zegen
Amen = LB 425 Vervuld van uw zegen
 
Delen via e-mail

21 jul, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >

28 jul, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >

28 jul, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >