Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Terug naar overzicht

Morgendienst

Datum & tijd:Zondag 1 september, 10:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. René Barkema (Amersfoort-centrum)
Collecte:Theologische Universiteit
Bijzonderheid:Doop

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

Doopdienst van Julie ten Heuw en Floris Huisman

Thema: Hoe (ongelooflijk) vaak heb je de afgelopen week de Zoon van God ontmoet?

Liturgie

Moment stilte
Gezongen votum en vredegroet
Z Opwekking 502 ('Jezus ik wil heel dicht bij u komen')
Z Opwekking 695 (‘Verberg mij nu onder uw vleugels Heer’)
Gebed
Dooponderwijs
Dopen Julie ten Heuw en Floris Huisman
Z Sela - ‘Zegen voor de kinderen’ (God geeft leven, kwetsbaar leven)
Voorbede
Z LB 293 Wat de toekomst brengen moge
Schriftlezing Kolossenzen 1:12-23
Preek
Z LB 705 (‘Ere zij aan God de Vader’)
Collecte
Z LB 416 (‘Ga met God en hij zal met je zijn’)
Zegen
Delen via e-mail

01 sep, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >

08 sep, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >

08 sep, 17:00, Voorhof

MiddagdienstLees verder >