Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum
Terug naar overzicht

Morgendienst

Datum & tijd:Zondag 8 december, 10:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. Wim Schaaij (Leerdam)
Collecte:Dorcas

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Liturgie

Aandacht voor Advent
Votum en vredegroet
Opwekking 462: ‘Aan uw voeten Heer’
LB 139b: ‘Heer u doorgrondt en kent mij’
Gebed
Doopbediening aan Bas Malda, door ds. E. Meijer
o   Uitleg
o   Doop
o   KinderOpwekking 233: ‘God heeft een plan’
o   Gebed
Schriftlezing: Ruth 4
Tekst: Ruth 4,14-15
Preek: ‘Hersteller van vreugde’
Opwekking 818: ‘Op die dag’
Wetslezing (NT)
Opwekking 378: ‘Ik wil jou van harte dienen’
Gebed
Collecte
Opwekking 407: ‘Hoe groot zijt gij’
Zegen
 
 
Delen via e-mail

08 dec, 17:00, Voorhof

MiddagdienstLees verder >

15 dec, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >

15 dec, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >