Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Terug naar overzicht

Middagdienst

Datum & tijd:Zondag 15 december, 17:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:Ds. J.H. Smit (Amersfoort)
Collecte:Lichtenvoorde, Diaconie en CNAP
Bijzonderheid:Avondmaal

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

Leerdienst bij het negende gebod: Spreek geen kwaad over een ander

Liturgie

Mededelingen
Stil moment
Votum en zegengroet
LB 885 Groot is uw trouw
Christelijke leer:
Gebed
Lezing: Matt. 7,1-5   Efeziërs 4,25-32
Tekst: HC 43
GK06  Ps 36, 1.2.3 De zonde spreekt
Preek
Tafel: 
LB 451, 1.3.4 Richt op uw macht
Lezing: Openbaring 19, 5-9
Instellingswoorden
Brood en beker
Belijdenis geloof Belijdenis: ELB 289, vier coupletten: Ik geloof in God de Vader
Gebed
Collecte
Uitgezonden en gezegend: 
LB 441 1.2.8. Hoe zal ik U ontvangen
Zegen
 
Delen via e-mail

22 dec, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >

22 dec, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >

24 dec, 19:00, Koningshof

Kerstviering met de gemeenteLees verder >