Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Terug naar overzicht

Morgendienst

Datum & tijd:Zondag 16 februari, 10:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. Gerard de Kimpe (Barneveld)
Collecte:Diaconie en CNAP
Bijzonderheid:Avondmaal

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Liturgie

Votum en groet (en gezongen amen)
Opw.689 Spreek o Heer uw heilig woord
Lezing van de wet
Psalm 130:2 en 4
Gebed
Kindmoment door Kim ten Heuw
Kinderlied: Het allerleukste liedje : https://youtu.be/epOQAdjJIko
Lezen: Mat.11:1-6 en 12:15b-21
Psalm 146: 5, 6 en 8
Verkondiging (vooral vanuit Mat.11:1-6)
Opw. 575 Jezus alleen
Dank en voorbeden
Lezen: Formulier 3 voor de viering van het Avondmaal t/m het gebed
Inzameling van de gaven. (instrumentaal Opw. 705)
Gez.140:2 (GK) Alzo lief had God de wereld
Opwekking en viering, gaand - waarbij gezongen kan worden: 
Gez. 89 (GK) geheel - Jezus, leven van mijn leven en 
NLB 381 - Genadig Heer die al mijn zwakheid weet 
zingen afsluiting van de viering met NLB 413 - Grote God, wij loven U
Opw. 733 Tienduizend redenen
Zegen
Bless the Lord
Delen via e-mail

16 feb, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >

23 feb, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >

23 feb, 16:30, Samuëlkerk

JeugddienstLees verder >