Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Terug naar overzicht

Leerdienst

Datum & tijd:Zondag 23 februari, 17:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. Hans Slotman (Kampen)
Collecte:Theologische Universiteit

Liturgie

Votum en groet (Sela)
 GK gezang 167: Machtig God, sterke rots
Gebed
 Schriftlezing Marcus 2: 1-12
 Psalm 103: 1, 3 Zegen mijn ziel
 Preek over Marcus 2: 1-5
LB 675: 2  Wat kan ons schaden, wat van U scheiden
Gebed
Geloofsbelijdenis
Psalm 68: 8,13 Geloofd zij God met diep ontzag
Gaven
 Opw 520 Wees mijn verlangen
Zegen
Delen via e-mail

23 feb, 18:30, Tabernakelkerk

LofprijzingsdienstLees verder >

01 mrt, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >

01 mrt, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >