Hart voor God, elkaar en Apeldoorn

Liederen en mengdiensten

Wij zijn een veelkleurige gemeente. Daarom zijn onze ochtenddiensten 'mengdiensten'.
De eredienst is één geheel rond een Bijbelgedeelte en een preek, met bijpassende liederen uit Gereformeerd Kerkboek, Liedboek, Psalmen voor Nu, Opwekking en bijvoorbeeld Sela. De samenzang wordt begeleid door orgel, piano en diverse muziekgroepen.

Opwekking, Psalmen voor Nu, Sela, Overige

De lijst met liederen die we als gemeente hebben aangeleerd zijn hier te vinden

Psalmberijming

De psalmberijming die we zingen is uit het Gereformeerd Kerkboek, De Nieuwe Psalmberijming, Levensliederen en die van Psalmen voor Nu.

Liedboek

Ook zingen we uit het Liedboek. Liederen die we al eerder hebben gezongen zijn hier weergegeven.

Liederen kinderen

De liedlijst voor de jongste kinderen is hier te vinden

De liedlijst van de school is hier te vinden

Met elkaar

We vinden het belangrijk dat we met elkaar God eren en dat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Daarom hebben we ervoor gekozen nieuwe liederen aan te leren en in lijsten te zetten waarmee we werken.

Afkortingen

GK: Gereformeerd Kerkboek 2017 
GK06: Gereformeerd Kerkboek 2006
LB: Liedboek 2013 (= nieuwe Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk)
LvdK: Liedboek voor de kerken 1973 (= oude Liedboek)
PvN: Psalmen voor Nu
OPW: Opwekking
kOPW: Kinderopwekking
Psalm (LL): Levensliederen Psalm (nieuwe tekst, oude melodie)
Psalm (DNP): De Nieuwe Psalmberijming
LIED: Diverse liederen