Hart voor God, elkaar en Apeldoorn

Disclaimer

Kerk de Koningshof is gerechtigd de inhoud van dit privacyreglement te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

1. Gegevens die door de bezoeker verstrekt worden
Kerk de Koningshof kan de gegevens die door de bezoeker verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Het verwerken van de aanmelding.
  • Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op de aanmelding, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
  • Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een activiteit, waarvan Kerk de Koningshof denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

2. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de bezoeker aan Kerk de Koningshof zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven, tenzij er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

3. Beveiliging
De gegevens die de bezoeker aan Kerk de Koningshof verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

4. Aanpassing van klantgegevens
De bezoeker heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Kerk de Koningshof kan de bezoeker in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Kerk de Koningshof voorgeschreven wijze door te geven.