Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum

Belijdeniscatechisatie

Voor jongeren die bewust willen kiezen voor (een leven met) God is er belijdeniscatechisatie. Jongeren volgen dit onderwijs als voorbereiding op hun openbare geloofsbelijdenis; het moment waarop zij publiekelijk JA zeggen tegen God, in het bijzijn van de gemeente. Belijdeniscatechisatie is wekelijks

Meer weten? Neem contact met ons op via predikant@kerkdekoningshof.nl.