Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum

Kinder collecteren

We betrekken kinderen graag bij onze kerkdienst. Een van de manieren waarop we dat doen, is kinderen een speciale taak geven in de dienst, bijvoorbeeld rond de collecte. Elke morgendienst helpen twee kinderen de diakenen bij het inzamelen van het geld. Zo horen ze er helemaal bij!