Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum

Wijkkringen

We zijn een gemeente met hart voor elkaar. Om dat concreet vorm te geven, is onze gemeente ingedeeld in vijf wijken, met daarbinnen vijftien wijkkringen. Ieder gemeentelid is ingedeeld bij een kring. De oudste deelnemer is 90, de jongste 18 jaar. 

Leden van een wijkkring doen samen Bijbelstudie, leven met elkaar mee en staan voor elkaar en anderen klaar: hart voor God, elkaar en Apeldoorn! Zo wil elke wijkkring groeien in geloof en Gods liefde doorgeven aan anderen, binnen én buiten de kerk.

Voor ontmoeting en verdieping komen de kringen twee of drie wekelijks bij elkaar. Tijdens een kringavond is er Bijbelstudie, wordt er een thema of actueel onderwerp besproken en deelt men lief en leed. Ook wordt er met en voor elkaar gebeden.

In onze wijkkringen is altijd plek voor nieuwe mensen!

Meer weten of aanmelden? Neem contact op met Jan van Aalderen, de coördinator voor het kringwerk, via 055-3669945 of kring@kerkdekoningshof.nl.