Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum

Zingen in de Koningshof

Onze gemeente heeft ook een vast- en projectkoor. Het vaste koor staat onder leiding van Dirk Zwart en hun stijl is klassiek. De ene keer voor onze eigen gemeente, soms samen met andere gemeentes. Naast het vaste koor, hebben we een aantal keer per jaar een projectkoor. Per keer kunnen de stijlen verschillen, van gospel/praise tot meer klassiek. Het projectkoor is wisselend van samenstelling en begeleiding. Ook de leiding van het projectkeer varieert vaak, meestal is de leiding in handen van een professional van buiten onze gemeente. Gemeenteleden oefenen geregeld het zingen van de tegenstem.

Meezingen met ons koor? Neem contact op met één van de contactpersonen ( Louwe en Inge Heres, Menno Klapwijk of Joke Ronner) of mail naar zingen@kerkdekoningshof.nl