Hart voor God, elkaar en Apeldoorn

We willen dat kinderen zich thuis voelen in onze kerk

We vinden het belangrijk dat zij zich thuis voelen in onze kerk. Daarom organiseren we allerlei activiteiten voor hen. Zo kunnen zij, in hun eigen tempo en ‘taal’, ontdekken wie Jezus is en wat het christelijk geloof inhoudt.

 

Tijdens de ochtenddienst

Voor de kleinste is er crèche (0 t/m 4 jaar)

Elke zondagmorgen is er tijdens de kerkdienst kinderopvang voor de allerkleinsten. Deze crèche (in de zaal naast de keuken) is voor kinderen van 0 t/m 2,5 jaar. De ruimte ernaast is voor de peuters vanaf 2,5 jaar. De kinderen kunnen aan het begin naar de crècheruimtes gebracht worden, maar ook tijdens de dienst.

Meer weten? Neem contact op via email creche@kerkdekoningshof.nl

 

Bijbelklas Salomo en David (groep 1, 2 en 3)

Tijdens de ochtenddienst, na het kinderlied, is er elke twee weken een eigen bijeenkomst voor de kinderen uit groep 1 en instroom (Bijbelklas Salomo) en kinderen uit groep 2 en 3 (Bijbelklas David). Tijdens de Bijbelklas wordt er gezongen en een Bijbelverhaal verteld of uitgebeeld, aangevuld met een bijpassend werkje of spel. Zo willen we de kleintjes spelenderwijs en op hun eigen niveau bekendmaken met verhalen uit de Bijbel en het geloof. Tijdens de collecte gaan de kinderen weer terug naar hun eigen plaats. Dan zingen ze nog mee met het slotlied en ontvangen ze, net als de volwassenen, Gods zegen.

Meer weten? Neem contact met ons op via salomo@kerkdekoningshof.nl of david@kerkdekoningshof.nl

 

Bijbelklas Spoorzoekers (groep 5 en 6) 

Elke twee weken is er tijdens de kerkdienst op zondagmogen kinderclub. Deze kinderclub is voor kinderen uit groep 5 en 6 en is ingedeeld op leeftijd (+/- 7 jaar t/m +/- 9 jaar). Tijdens de kinderclub ontdekken en leren de kinderen meer over het geloof, de kerkdienst en het gemeenteleven.  

Meer weten? Neem contact op via spoorzoekers@kerkdekoningshof.nl

 

Kindmoment (tijdens de dienst)

Voor de kinderen in onze gemeente houden we regelmatig een kindmoment. Tijdens dit kindmoment vertelt de predikant, of iemand uit de werkgroep, kort iets over het thema van de preek, op een manier die goed aansluit bij de kinderen. Dit gebeurt meestal voor de preek of aan het begin ervan. Het kindmoment is vooral bedoeld voor kinderen in groep 4 t/m 8.

Meer weten? Neem contact op via kindmoment@kerkdekoningshof.nl

 

Werkbladen in de kerkdienst

Een kerkdienst duurt voor kinderen soms best lang. Ook begrijpen ze niet altijd wat er gebeurt of wordt gezegd. Speciaal daarom worden er voor kinderen regelmatig werkbladen gemaakt. Met deze werkbladen kunnen kinderen op hun niveau aan de slag met de kerkdienst en/of het thema van de preek.

Meer weten? Neem contact op via werkbladen@kerkdekoningshof.nl

 

Door de week

Tienerclub (groep 7 t/m 8)

In onze gemeente is er, eens per twee weken, op vrijdagavond een tienerclub. Deze tienerclub is voor kinderen in de schoolgroepen 7 t/m 8 (ingedeeld in de leeftijdsgroepen vanaf +/- 10 t/m +/- 12 jaar). Insteek is elkaar ontmoeten, het geloof ontdekken en lol maken, Tijdens elke tienerclubavond staat er een Biijbelverhaal centraal. Die wordt besproken en daarna is er een een bijpassend creatief werkje.

Meer weten? Neem contact op via tienerclub@kerkdekoningshof.nl

 

Activiteiten (groep 4 t/m 8)

Naast de Bijbelklassen, organiseren we een paar keer per jaar een extra activiteit voor alle kinderen. Van een poppentheater en christelijke clown tot samen eten of een vossenjacht. Samen optrekken en ontspannen is het belangrijkste doel. Met deze activiteiten willen we de onderlinge band tussen de kinderen in de kerk versterken.

Meer weten? Neem contact op via kinderactiviteiten@kerkdekoningshof.nl

 

Kleurplaten

Op zoek naar mooie, Bijbelse kleur- en knutselplaten? Onze zusterkerk, de Gereformeerd Vrijgemaakte kerk van Apeldoorn-Zuid, heeft een prachtige collectie! Klik hier om deze kleur- en knutselplaten op hun website te bekijken.