Hart voor God, elkaar en Apeldoorn

Voor de volwassenen zijn er diverse activiteiten waarmee we geloofsgroei en de onderlinge band willen stimuleren. 

 

Wijkkringen

We zijn een gemeente met hart voor elkaar. Om dat concreet vorm te geven, is onze gemeente ingedeeld in vijf wijken, met daarbinnen vijftien wijkkringen. Ieder gemeentelid is ingedeeld bij een kring. De oudste deelnemer is 90, de jongste 18 jaar.  Leden van een wijkkring doen samen Bijbelstudie, leven met elkaar mee en staan voor elkaar en anderen klaar: hart voor God, elkaar en Apeldoorn! Zo wil elke wijkkring groeien in geloof en Gods liefde doorgeven aan anderen, binnen én buiten de kerk.


Voor ontmoeting en verdieping komen de kringen twee of drie wekelijks bij elkaar. Tijdens een kringavond is er Bijbelstudie, wordt er een thema of actueel onderwerp besproken en deelt men lief en leed. Ook wordt er met en voor elkaar gebeden. In onze wijkkringen is altijd plek voor nieuwe mensen!

Meer weten? Neem contact met ons op via kring@kerkdekoningshof.nl

 

Bijbelstudieverenigingen

In onze gemeente zijn naast de wijkkringen vier Bijbelstudieverenigingen actief voor mensen die graag met elkaar verdere en diepgaande bijbelstudie willen doen.

  • Mannenvereniging Deze vereniging komt elke twee weken bijeen op woensdagavond om 20.00 uur in 'De Koningshof'. Per bijeenkomst is er een agenda waarop de onderwerpen staan. Ook leden van GKv Apeldoorn-Zuid zijn van harte welkom bij deze vereniging! Meer weten? Neem contact met ons op via mannenvereniging@kerkdekoningshof.nl
  • Vrouwenvereniging ‘De Rank’ Leden van deze vereniging ontmoeten elkaar elke twee weken op donderdagavond om 20.00 uur in ‘De Koningshof’. Meer weten? Neem contact met ons op via derank@kerkdekoningshof.nl
  • Vrouwenvereniging ‘Sola Gratia’ Deze vereniging komt elke twee weken bijeen op woensdagavond om 20.00 uur in ‘De Koningshof’Meer weten? Neem contact met ons op via solagratia@kerkdekoningshof.nl
  • Bijbelstudievereniging ‘Woord en wandel’ Deze vereniging komt bij elkaar op donderdagmorgen, elke twee weken. De bijeenkomst is in 'De Koningshof'' en start om 09.30 uur.  Meer weten? Neem contact met ons op via woordenwandel@kerkdekoningshof.nl

 

Geloofsopvoeding                                                              

In de geloofsopvoeding van kinderen spelen ouders een cruciale rol. Om ouders hierbij te helpen zijn er in onze gemeente speciale activiteiten om elkaar te ontmoeten en elkaar inspireren en bemoedigen in geloofsopvoeding.  Meer weten? Neem contact met ons op via geloofsopvoeding@kerkdekoningshof.nl

 

CMO - activiteiten

Voor onze ‘oudere’ gemeenteleden (en die in onze zusterkerk in Apeldoorn-zuid) organiseren we een paar keer per jaar speciale activiteiten. Dat kan van alles zijn: van een heerlijke maaltijd tot een gezellige dag uit of interessante themamiddag. Vaste prik op het jaarlijks programma is de ontmoeting met gemeenteleden uit andere kerken in Apeldoorn.

Door deze activiteiten willen we stimuleren dat de ouderen in onze gemeente elkaar ontmoeten en samen leuke dingen ondernemen. Overigens is er geen leeftijdsgrens, iedereen is van harte welkom.

Meer weten? Neem contact met ons op via cmo@kerkdekoningshof.nl