Hart voor God, elkaar en Apeldoorn

We zijn een kerk met hart voor God,

elkaar en Apeldoorn.

Dat zie je ook terug in onze activiteiten. Geloof delen krijgt daarin een belangrijke plek; met elkaar maar ook met anderen tot over dorps- en landsgrenzen heen! 

 

We bidden met en voor elkaar

Wij geloven dat gebed een belangrijke plaats heeft in ons leven als christen en als gemeente. Daarom geven we hier ruim aandacht aan en bieden we diverse mogelijkheden. Naast gebed tijdens de kerkdienst en kringen, is er ook een gebedsgroep die elke zondagochtend na de morgendienst voor in de kerk aanwezig is voor een gesprek of gebed. Aansluitend komen zij samen. Dat doen zij voor in de kerk. jij bent daarbij van harte welkom! De gebedsgroep bidt voor uiteenlopende zaken; voor persoonlijke dingen, maar ook voor de kerk, Apeldoorn,  evangelisatie en zending. 

Wilt u gebedspunten aandragen dan kan dat ook door een email te sturen naar gebed@kerkdekoningshof.nl of door ze in de schaal te leggen in de hal van de kerk. Deze punten worden dan meegenomen in het gebed.

 

We praten met elkaar over ons geloof

Elk kerkseizoen (september t/m juni) hebben we als gemeente een jaarthema. Dit jaarthema komt terug tijdens de kerkdiensten, maar kan ook behandeld worden in de gezinnen thuis, de Bijbelklassen, op de wijkkring of vereniging.

 

We ondersteunen goede doelen
Met geld en tijd willen we de liefde van Jezus doorgeven aan elkaar. We ondersteunen diverse organisatie in binnen en buitenland zoals: