Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum

Gebed

Wij geloven dat gebed een belangrijke plaats heeft in ons leven als christen en als gemeente. Daarom geven we hier ruim aandacht aan en bieden we diverse mogelijkheden. Naast gebed tijdens de kerkdienst en kringen, is er ook een gebedsgroep die elke zondagochtend na de morgendienst voor in de kerk aanwezig is voor een gesprek of gebed. Aansluitend komen zij samen. Dat doen zij in de kerkenraadskamer. jij bent daarbij van harte welkom! De gebedsgroep bidt voor uiteenlopende zaken; voor persoonlijke dingen, maar ook voor de kerk, Apeldoorn,  evangelisatie en zending. 

Wilt u gebedspunten aandragen dan kan dat ook door een email te sturen naar gebed@kerkdekoningshof.nl of door ze in de schaal te leggen in de hal van de kerk. Deze punten worden dan meegenomen in het gebed.

Klik hier voor een handreiking voor ouders om met hun kinderen te bidden.