Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum

Gemeentevisie

Wij zijn gemeente van Jezus Christus die hem hebben leren kennen, volgen en verkondigen.

Gemeente

De Koningshof te Apeldoorn, wil laten zien hoe Jezus Christus zijn gemeente bedoeld heeft: een gemeente, één in Christus, op weg naar Zijn doel, waar onderlinge zorg en aandacht voor de ander vanzelfsprekend is.Wij kennen elkaar, bouwen elkaar op in geloof, bemoedigen en helpen elkaar. Er is ruimte voor verscheidenheid en variatie.

Kennen

De Drie-enige God kennen is meer dan dat je weet dat Hij bestaat. Het is Hem vertrouwen en liefhebben. Hem je hart geven. We kennen God door de schepping en regering van de wereld en vooral door Zijn Woord. De Bijbel is ons gegeven om eruit te lezen, erop te studeren, erover na te denken, eruit te leven en ernaar te handelen.

Volgen

We zijn als gemeente gericht op het volgen van Jezus Christus met als opdracht God lief te hebben boven alles en onze naaste lief te hebben als onszelf. In ons leven is zichtbaar dat we zijn voorbeeld navolgen. Wij dienen mensen, zowel binnen al buiten de gemeente. We bemoedigen en helpen elkaar om te groeien in geloof en te leven als toegewijde christenen.

Verkondigen

Alleen wie Christus aanneemt als zijn of haar verlosser heeft hoop en toekomst. Daarom raakte het ons als we plaatsgenoten en anderen zien die Christus nog niet kennen of niet meer in Hem geloven. Onze aandacht gaat naar hen uit door:

  • als gemeente zorg en liefde uit te stralen
  • ieder persoonlijk en als gemeente te getuigen van Gods grote daden als redding voor de wereld.

Daarin werken wij samen met andere kerken en christenen die Jezus Christus in waarheid liefhebben en Hem willen dienen naar Zijn Woord.

De steekwoorden Gemeente, Kennen, Volgen en Verkondigen kun je afkorten om het beter te onthouden tot GKV-V