Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum

Gereformeerd vrijgemaakt

Onze kerk is onderdeel van het kerkverband ‘Gereformeerde Kerken vrijgemaakt’ in Nederland. Dit kerkverband, waarin Jezus en de Bijbel centraal staan, bestaat uit ruim 270 lokale kerken in heel Nederland en is ontstaan uit een gereformeerde traditie.

De Gereformeerde Kerken heten gereformeerd, omdat ze het stempel willen dragen van de Reformatie uit de zestiende eeuw. Dat was een omvangrijke beweging in de West-Europese kerken die veranderingen in de toenmalige Rooms-Katholieke Kerk wilden. Zo wilde de Reformatie ‘terug naar de bronnen’ van de kerk; de Bijbel en de belijdenissen van de oude kerk. Hun uitgangspunt daarbij was: Wat God in de Bijbel zegt is bepalend voor persoonlijk, kerkelijk en maatschappelijk leven. Maar voor deze beweging was geen plaats in de  Rooms-Katholieke Kerk. Daarop ontstonden er verschillende regionale protestantse kerken. Zij schreven wat ze geloofden op in belijdenisgeschriften. Zo ontstond in Nederland een verband van Gereformeerde Kerken op basis van de Nederlandse Geloofsbelijdenis (1561), de Heidelbergse Catechismus (1563) en, iets later, de Dordtse Leerregels (1618-1619). Deze drie noemen we samen de drie formulieren van eenheid. Wat in deze formulieren staat, bindt tot op vandaag de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt samen.

Meer weten over het ontstaan van ons kerkverband? Bezoek de website www.gkv.nl.