Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum

Wat we geloven

Wij geloven dat God in Jezus zelf mens is geworden en naar de aarde kwam om de mensen te redden van de dood, het kwaad en de duivel. Deze redding kan een mens niet verdienen, maar wordt door God aan iedereen gegeven die gelooft dat hij die redding nodig heeft. Dat wordt genade genoemd, een kernwoord van ons geloof. Iedereen die vanuit die genade leeft zal, door het werk van de Heilige Geest steeds meer gaan leven zoals God het bedoeld heeft.

Als gemeente van Jezus Christus zijn wij bewogen door Gods liefde. In Jezus’ verlossingswerk zien wij Zijn liefde voor de mensen tot uiting komen. Geïnspireerd door Gods Woord en Geest willen wij, als volgelingen van Jezus Christus, een liefdevolle en bewogen gemeente zijn voor iedereen.
 

Meer weten?

Wil je meer weten over God of het christelijk geloof? Van harte welkom bij ons in de kerk! Wil je liever eerst een persoonlijk gesprek? Neem contact met ons op via contact@kerkdekoningshof.nl. Verder lezen hierover? Bezoek de website www.ikzoekgod.nl.