Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum

Diensten

Elke zondag komen we twee keer bij elkaar: ’s morgens om 9.30 uur en ’s middags om 17.00 uur. Tijdens onze bijeenkomsten (diensten) lezen we uit de Bijbel en is er een overdenking, meestal rond een speciaal thema. Ook zingen we liederen, begeleid door muziekgroepen, een piano of een orgel. Voor de kinderen is er een eigen programma, ook helpen ze mee voor, tijdens of na de dienst. Na elke dienst is er ruimte voor persoonlijk gebed en na elke morgendienst drinken we samen koffie.

Een dienst bijwonen of live meeluisteren? Welkom! In ons kerkgebouw is een ringleiding voor slechthorenden.

Gezamenlijke diensten

Regelmatig houden we gezamenlijke diensten met andere kerken in Apeldoorn; de  Gereformeerde Vrijgemaakte kerk in Apeldoorn-Zuid en gemeentes van de Christelijk Gereformeerden en de Nederlands Gereformeerden:

Elke laatste zondag van de maand zijn drie soorten gezamenlijke diensten, met een eigen karakter. Van een echte leerdienst tot bijeenkomsten die in het teken staan van zang of gebed of zich juist richten op een specifieke doelgroep, zoals jongeren. Deze diensten zijn op wisselende locaties.

Elke 1e zondag na Hervormingsdag houden we een gezamenlijke middagdienst in de Grote Kerk van Apeldoorn. Tijdens deze dienst wordt ook samen het Avondmaal gevierd als teken van onze onderlinge verbondenheid.

Op Bid- en Dankdag (twee bijzondere feestdagen op de christelijke kalender) is er ’s middags een gezamenlijke middagdienst met alle kinderen.

In de zomer houden we gezamenlijke middagdiensten op drie van de zes locaties.

Meer weten? Neem contact op met Joke Ronner via eredienst@kerkdekoningshof.nl