Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum

Pastoraat

We zijn als gemeente aan elkaar gegeven. Samen zijn we één. De Bijbel beschrijft dat heel mooi in 1 Korintiërs 12:13. Hier staat, vrij vertaald: “De gemeente is het lichaam van Christus, met Jezus als hoofd. “ We voelen ons als gemeenteleden aan elkaar verbonden, leven met elkaar mee in vreugde en verdriet en zorgen voor elkaar, geestelijk én praktisch. Dat gebeurt spontaan, maar is ook georganiseerd; in de wijken en kringen. Zo is er binnen elke wijk een wijkteam actief, bestaande uit pastoraal werkers (vrijwilligers uit de gemeente die voor dit werk talent ontvingen van God en daarom door de gemeente zijn gekozen). Dit team stimuleert het pastorale en diaconale werk in de wijk en helpt, waar nodig, om dit te organiseren. Zij bezoeken hiervoor gemeenteleden in de wijk en spreken met hen over het geloof, geloofsgroei en christen-zijn. Ook helpen zij de gemeenteleden hun plaats in te nemen in de gemeente.

Meer weten of behoefte aan een gesprek? Neem contact op met Henk van de Kamp via pastoraat@kerkdekoningshof.nl