Hart voor God, elkaar en Apeldoorn

Privacyreglement

Het privacyrregelement voor bezoekers geldt voor iedereen die de website www.kerkdekoningshof.nl bezoekt.

1. Beheer
De website www.kerkdekoningshof.nl staat onder beheer van Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn-centrum De contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.

2. Gegevens van bezoekers

  • Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.kerkdekoningshof.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon.
  • 2b www.kerkdekoningshof.nl zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.


3. Cookies

  • www.kerkdekoningshof.nl kan gebruik maken van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan kerk de Koningshof de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn, door bijvoorbeeld de domeinnamen die de bezoeker gecheckt en bewaard heeft. Je hoeft dan ook niet telkens opnieuw dezelfde informatie in te vullen. Hierdoor wordt de site veel gebruiksvriendelijker.
  • De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.
  • Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
  • www.kerkdekoningshof.nl kan gebruik maken van marketingcookies om de communicatie van www.kerkdekoningshof.nl zowel op haar eigen site persoonlijker te maken en beter af te stemmen op de wensen van de individuele bezoeker.
  • www.kerkdekoningshof.nl maakt gebruik van Analytics cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers - geanonimiseerd - worden verwerkt tot grafieken en patronen die ons helpen om onze websites te verbeteren en te optimaliseren.

4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over dit privacyreglement terecht bij Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn-centrum. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van dit Privacyreglement.

5. Disclaimer
Kerk de Koningshof is gerechtigd de inhoud van dit privacyreglement te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

1. Gegevens die door de bezoeker verstrekt worden
Kerk de Koningshof kan de gegevens die door de bezoeker verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
1a Het verwerken van de aanmelding.
1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op de aanmelding, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een activiteit, waarvan Kerk de Koningshof denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.
2. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de bezoeker aan Kerk de Koningshof zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven, tenzij er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
3. Beveiliging
De gegevens die de bezoeker aan Kerk de Koningshof verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.
4. Aanpassing van klantgegevens
De bezoeker heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Kerk de Koningshof kan de bezoeker in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Kerk de Koningshof voorgeschreven wijze door te geven.