Hart voor God, elkaar en Apeldoorn

Wij zijn een enthousiaste kerk voor jong en oud

Wij zijn kerk De Koningshof in Apeldoorn. Een enthousiaste kerk die hoort bij  de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt in Nederland, met een hart voor God, elkaar en de stad Apeldoorn. Onze gemeente bestaat uit bijna 500 leden met veel (jonge) gezinnen en ouderen. We willen graag een open en gastvrije kerk zijn, waar je je snel thuis voelt.

 

Welkom bij een van onze samenkomsten met hart voor God

Elke zondag komen we twee keer bij elkaar. Tijdens onze diensten lezen we uit de Bijbel en is er een overdenking, meestal rond een speciaal thema. Ook zingen we liederen, begeleid door een muziekgroep, met een piano of een orgel. Voor de kinderen is er een eigen programma. Na elke morgendienst drinken we samen koffie. Een dienst bijwonen of live meeluisteren? Welkom! In ons kerkgebouw is een ringleiding voor slechthorenden.

 

Gezamenlijke diensten

Regelmatig houden we gezamenlijke diensten met andere kerken in Apeldoorn; de  Gereformeerde Vrijgemaakte kerk in Apeldoorn-Zuid en gemeentes van de Christelijk Gereformeerden en de Nederlands Gereformeerden:

  • Elke laatste zondag van de maand zijn drie soorten gezamenlijke diensten, met een eigen karakter. Van een echte leerdienst tot bijeenkomsten die in het teken staan van zang of gebed of zich juist richten op een specifieke doelgroep, zoals jongeren. Deze diensten zijn op wisselende locaties.
  • Elke 1e zondag na Hervormingsdag houden we een gezamenlijke middagdienst in de Grote Kerk van Apeldoorn. Tijdens deze dienst wordt ook samen het Avondmaal gevierd als teken van onze onderlinge verbondenheid.
  • Op Bid- en Dankdag (twee bijzondere feestdagen op de christelijke kalender) is er ’s middags een gezamenlijke middagdienst met alle kinderen.
  • In de zomer houden we gezamenlijke middagdiensten op drie van de zes locaties. 

Meer weten? Neem contact op met Joke Ronner via eredienst@kerkdekoningshof.nl

 

We zijn een kerk met hart voor elkaar.
Om dat concreet vorm te geven, is onze kerk ingedeeld in vijf wijken, met daarbinnen diverse wijkkringen. De wijkkringen vormen het hart van onze kerk. In de wijkkringen, meestal doordeweeks, doen we Bijbelstudie en zijn wijkteams actief. Zo willen we met elkaar meeleven, voor elkaar bidden en elkaar ook praktische hulp bieden
In onze wijkkringen is altijd plek voor nieuwe mensen! Meer weten of aanmelden? Mail naar kring@kerkdekoningshof.nl
 

Pastorale zorg
We zijn als kerk aan elkaar gegeven. Samen zijn we één. De Bijbel beschrijft dat heel mooi in 1 Korintiërs 12:13. Hier staat, vrij vertaald: “De gemeente is het lichaam van Christus, met Jezus als hoofd. “ We voelen ons als gemeenteleden aan elkaar verbonden, leven met elkaar mee in vreugde en verdriet en zorgen voor elkaar, geestelijk én praktisch. Dat gebeurt spontaan, maar is ook georganiseerd; in de wijken en kringen.

Zo is er binnen elke wijk een wijkteam actief, bestaande uit pastoraal werkers (vrijwilligers uit de gemeente die voor dit werk talent ontvingen van God en daarom door de gemeente zijn gekozen). Dit team stimuleert het pastorale en diaconale werk in de wijk en helpt, waar nodig, om dit te organiseren. Zij bezoeken hiervoor gemeenteleden in de wijk en spreken met hen over het geloof, geloofsgroei en christen-zijn. Ook helpen zij de gemeenteleden hun plaats in te nemen in de gemeente.

Meer weten of behoefte aan een gesprek?
Neem contact op met Lieuwe de Jong via pastoraat@kerkdekoningshof.nl

 

Een kerk met hart voor Apeldoorn

Als kerk willen we ook zichtbaar zijn en de liefde van Christus delen in onze omgeving. We organiseren geregeld activiteiten waarin we ons geloof delen en ondersteunen diverse goede doelen met tijd en geld.

Wil je meer weten neem dan contact op met Flip Bakker via missionair@kerkdekoningshof.nl