WIj geloven in Hem

God is de bron van alles wat leeft en Hij is liefde. We kennen Hem als de maker van de wereld en de mensheid. En we kennen Hem als degene die liefheeft wat Hij maakte. Gods verlangen is dat mensen met Hem en met elkaar in harmonie leven.

God geeft de mens de verantwoordelijkheid om goed voor de aarde en de ander te zorgen. Doordat wij die verantwoordelijk niet goed namen, kwam het kwaad in de wereld. Maar God wil Zijn dierbare schepping niet kwijtraken aan het kwaad. Zijn Zoon Jezus Christus werd daarom een mens en Hij overwon het kwaad met Zijn dood aan het kruis en Zijn opstanding uit de dood. We aanbidden Hem om wat Hij voor ons deed. In Jezus zien wij Gods grenzeloze liefde.

Om ons te helpen onze verantwoordelijkheid voor de aarde en de ander opnieuw te nemen, geeft Jezus Zijn Geest. De heilige Geest woont in ons hart en vernieuwt ons dagelijks, zodat Gods karakter in ons groeit.

Wij geloven in elkaar

God geeft de Geest van Jezus Christus aan de christelijke gemeenschap. Wij horen als broers en zussen bij elkaar en vormen als het ware een liefhebbende familie met God als Vader. Wij hebben elkaar niet uitgekozen, God bracht ons bij elkaar. In een ieder van ons weerspiegelt iets van de liefde van Jezus. Wij proberen als Jezus voor onze broer en zus te zijn. Dat gaat niet altijd goed en vanzelfsprekend zien we onze eigen en elkaars tekortkomingen. Alle mensen zijn immers geboren in een wereld die niet volmaakt is. Daarom zit die onvolmaaktheid ook in ons. Toch is die onvolmaaktheid voor God geen reden om niet van ons te blijven houden. En daarom geloven wij in elkaar en zoeken we het goede voor elkaar. Wij vergeven elkaar we maken ruimte voor de gaven die de Geest aan ons geeft. We zetten ons in voor de bloei van de ander zodat een ieder zich kan ontwikkelen tot een nog mooier mens dat hij of zij al is.

Wij geloven in jou

Of mensen nu onderdeel zijn van onze gemeenschap of niet: wij geloven in mensen. Omdat God van ons houdt, houden we van onze medemens en zetten we ons in voor de bloei en het welzijn van onze omgeving. Naast de praktische zorg en het liefhebben van onze naasten, willen we het geluk en de vreugde die we vinden in Jezus graag delen met mensen die Hem nog niet kennen.

Wij geloven in een hoopvolle toekomst

God bouwt aan een bewoonbare wereld voor iedereen. Die bewoonbare wereld noemt Hij Zijn koninkrijk. De belofte van een bewoonbare wereld voor iedereen houdt ons op de been en zorgt ervoor dat we tegenslagen kunnen dragen. We verlangen ernaar dat de harmonie die God voor ogen had, wordt hersteld; dat we vrij van het kwaad, vrij van tranen, vrij van onrecht en uitbuiting met God en met elkaar kunnen samenleven.