Het verhaal van...

Wie je ook bent en wat je ook zoekt of gelooft, je bent van harte welkom bij ons! Een aantal gemeenteleden delen hier hun persoonlijke verhaal!

‘Ik kom maar gewoon zoals ik ben’

Als jongere worstelde ze met de vraag of ze wel goed genoeg was, genoeg deed, genoeg wist. Tot iemand tegen haar zei dat de perfecte christen helemaal niet bestaat.

Lees meer

‘Het voelde alsof God tot mij sprak’

Het nest waarin je bent opgegroeid heeft een heel vormende invloed. Bij Jacco Blenk was dat nest reformatorisch. Je noemt jezelf pas kind van God…

Lees meer

‘Geloof ik in God omdat ik zo ben opgevoed?’

Hoe weet je nu of je geloof echt is of aangeleerd? Ruben Kroes vindt dat soms best lastig te bepalen. Niettemin heeft hij zich aangesloten bij de Koningshof.

Lees meer

‘Maar dit is niet oké, zei mijn zus’

”Waarom doe je eigenlijk geen belijdenis”, vroeg iemand van de kerk tussen neus en lippen door. Ja, waarom eigenlijk niet, dacht Susan Pauw.

Lees meer
Karin Hendriks

‘God heeft een plan met je leven?’

De regel ‘God heeft een plan met je leven’, vindt ze soms moeilijk om te zingen. Zeker als ze ziet wat er in de wereld allemaal gebeurt. Toch geeft geloof rust.

Lees meer
lieuwe, predikant

‘Ik heb het elke dag nodig: contact met God, in de verstilling’

De Bijbel leest hij het liefst in het Fries, omdat woorden als ynleaf recht in zijn hart landen. Het betekent iets als innig liefhebben,

Lees meer